Data Logger-ji 

 

Data Loger-ji omogočajo shranjevanje senzorskih in aktuatorskih podatkov v bazo podatkov ali poljubno datoteko. Najpogosteje se uporablja csv datoteko. Z omenjeno datoteko lahko podatke enostavno pregledujemo in obdelujemo v programu Microsoft Excel. Avtonomna Merilna Platforma se lahko obnaša tudi kot data logger za območja, kjernimamo na voljo napajanja.

 

Naši Data Loggerji lahko shranjujejo na pljuben medij (USB Flash Drive, Hard Drive, Server...) v poljubnem formatu (csv, excel, mcd, tdms, text, custom binary...). V kolikor imate željo uporabljati kakšen unikaten format, vam izvedemo tudi tega.


Prednost naših sistemov je, da lahko izberete poljuben format. Tako lahko posnete podatke analizirate v različnih programskih okoljih. Iz surovih ali obdelanih podatkov nato enostavno načrtate različne grafe in tabele.

 senzorji, zajem senzorskih podatkov, data logger
 meritve vibracij  
Slika prikazuje izris grafa na podlagi podatkov posnetih v csv format.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ID za DDV: SI53967763 | Matična številka: 6372139000 | Osnovni kapital: 7.500,00 EUR | TRR pri NLB d.d. IBAN SI56 0297 0026 0410 148

Versarum, pravne storitve in sistemske integracije, d.o.o., vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod opr. št. 2013/18788